sobota, 04 grudnia 2021 r.

„Aktywna tablica”

2021-11-22

Gmina Biszcza otrzymała wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, skierowane do szkoły podstawowej, w której uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia.

 Wsparcie otrzymała Szkoła Podstawowa w Samorządowym Zespole Szkolnym im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy w kwocie 35.000,00 zł., wkład własny organu prowadzącego to kwota 8.750,00 zł.                                          

Całkowita wartość zadania 43.750,00 zł.

Wyposażenie w specjalistyczne pomoce i oprogramowanie pozwoli wdrożyć w szkole nowoczesne metody w procesie diagnozy, terapii oraz uczenia się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uczniowie ci otrzymają dostęp do  bogatej bazy ćwiczeniowej w atrakcyjnej multimedialnej formie, dzięki czemu poziom ich zaangażowania wzrośnie a efekty terapii będą bardziej widoczne, jednocześnie rozwiną oni swoje kompetencje cyfrowe a stosowanie innowacyjnych narzędzi wspomoże i uatrakcyjni proces terapii.

 

« powrót