wtorek, 06 grudnia 2022 r.

Święto Niepodległości i 40-lecie reaktywacji Gminy Biszcza

2022-11-14

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt dla Polaków. Przypomina ono nie tylko o przełomowych dla Polski oraz Europy wydarzeniach, ale i setkach odważnych ludzi, którym przyświecał jeden cel - wolna Polska. W tym roku to wyjątkowe święto zbiegło się z rocznicą 40-lecia reaktywowania gminy.

 

„Spośród słów używanych nieczęsto,

tłumnie dzisiaj na place wybiegło

słowo piękne, jak honor i męstwo,

słowo, które brzmi - niepodległość.”

                        Marcin Wolski

 

Narodowe Święto Niepodległości to jedno z najważniejszych świąt dla Polaków. Przypomina ono nie tylko o przełomowych dla Polski oraz Europy wydarzeniach, ale i setkach odważnych ludzi, którym przyświecał jeden cel - wolna Polska. W tym roku to wyjątkowe święto zbiegło się z rocznicą 40-lecia reaktywowania gminy.

Uroczystości rozpoczęły się od mszy świętej w intencji Ojczyzny sprawowanej przez księdza proboszcza Stanisława Bełz oraz ks. wikariusza Radosława Zborniaka. Po mszy świętej uczestnicy udali się pod pomnik Legionistów, by oddać hołd poległym w walce o niepodległość. Przy dźwiękach werbli, symboliczne wieńce z biało -  czerwonych kwiatów złożyły delegacje: przedstawicieli władz samorządowych, jednostek OSP, związku kombatantów, ułanów, szkół oraz lokalnych instytucji i stowarzyszeń.  Po defiladzie Szwadronu Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich wraz z obecnymi pocztami sztandarowymi uczestnicy udali się do SZS im. Dzieci Zamojszczyzny, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości. Przemówienie z tej okazji wygłosił Wójt Gminy Biszcza Zbigniew Pyczko. Włodarz podziękował m.in mieszkańcom za liczną obecność, świadectwo patriotyzmu i przywiązania do wartości, a także w nawiązaniu do jubileuszu,  podsumował ostatnie lata działalności i dokonań samorządu w dziedzinie inwestycji.

Następnie przyszedł czas na występy artystyczne. Jako pierwsza  na scenie zaprezentowała się Gminna Orkiestra Dęta. Kolejnym punktem programu był montaż słowno-muzyczno-taneczny w wykonaniu uczniów z SZS im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, przypominający ważniejsze wydarzenia z dziejów historii naszego kraju,  przygotowany pod kierunkiem pań Urszuli Tryka, Natalii Waręciak i Alicji Bełz. Tuz po występie uczniów goście zostali zaproszeni do obejrzenia prezentacji multimedialnej obrazującej zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym ziemi biszczańskiej wprowadzane przez kolejnych włodarzy przygotowanej przez panów Piotra Szabata i Ryszarda Baryłę. Na patriotyczną nutę zaśpiewały także panie z zespołów śpiewaczych: „Jubilatki”, „Krzewina” i Szwadron Kawalerii im. 3 Pułku Ułanów Śląskich.

Nie zabrakło także pysznego tortu ufundowanego przez włodarza gminy. Jubileuszowi 40-lecia reaktywacji Gminy Biszcza towarzyszyła wystawa fotograficzna ukazująca życie codzienne mieszkańców od czasów II wojny Światowej ubiegłego wieku. Fotografie pochodzą ze zbiorów Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej działającego przy bibliotece publicznej, do którego sukcesywnie pozyskiwane są dokumenty życia społecznego od mieszkańców. Na wystawie znalazły się m.in fotografie i dokumenty pochodzące ze zbiorów rodzinnych: śp. Juliana Kniazia, Krystyny Makuch, Jadwigi Siek, Marka Kulińskiego, Teresy Kucharz, Mirosławy Smyl, Jana Szymanika, Haliny Kukiełki, Marii Jaworskiej, Alicji Kurowskiej, Bożeny Kurowskiej, Piotra Szabata, Andrzeja Fusa oraz kronik, w tym elektronicznych: OSP w Biszczy I, Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny, Stowarzyszenia Rozwój Gminy Biszcza, GOKSiR w Biszczy, Urzędu Gminy, SZS im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, SP im. Hetmana Jana Zamojskiego w Bukowinie, SP im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w przygotowanie obchodów Święta Niepodległości.

FOTORELACJA

 

« powrót