sobota, 03 czerwca 2023 r.

URZĄD GMINY W BISZCZY INFORMUJE O WYBORACH NA ŁAWNIKÓW KADENCJI 2024-2027

2023-05-25

           

Uprzejmie informujemy, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 r. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy art. 158 Rozdziału 7 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 217 ze zm.) W związku z pismem Prezesa Sądu Okręgowego w Zamościu dotyczącym dokonania przez Radę Gminy w Biszczy wyboru 1 ławnika do orzekania w Sadzie Rejonowym w Biłgoraju informujemy, że do 30 czerwca 2023 r. można składać kandydatury na ławników

 

więcej informacji na stronie: https://ugbiszcza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=388

« powrót