niedziela, 24 września 2023 r.

Nowi Dyrektorzy w placówkach oświatowych

2023-09-04

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2023/2024,  Wójt Gminy Biszcza Pan Zbigniew Pyczko powierzył stanowiska nowym dyrektorom placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Biszcza. Od dnia 1 września 2023 r. na pięcioletnie kadencje lat szkolnych tj. do 31 sierpnia 2028 rok powołano:

  1. Panią Elżbietę Wasąg -Dyrektor Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy;
  2. Panią Jolantę Perczyńską – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Bukowinie;
  3. Panią Agnieszkę Buła - Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim. 

      Nowej kadrze dyrektorskiej  gratulujemy wygranych konkursów, życzymy samych udanych inicjatyw i decyzji w zarządzaniu, owocnej współpracy ze środowiskiem szkolnym  oraz wszelkiej pomyślności w  realizacji zawodowych zamierzeń.

Jesteśmy przekonani, że doskonałe przygotowanie merytoryczne i wieloletnie doświadczenie zawodowe nowych Pań Dyrektor w połączeniu z chęcią do pracy, kreatywnością  i troską o powierzone placówki przyniosą  pozytywne efekty w działalności zarządzanych jednostek. 

 

« powrót