poniedziałek, 20 maja 2024 r.

Przymrozki wiosenne

2024-05-14

Wzory wniosków dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Biszcza pok. nr 23, oraz na stronie
internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych. Podczas przyjmowania wniosków powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożonym do ARiMR wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2024. W związku z tym konieczne jest, by każdy rolnik przedłożył kserokopię wniosku o dopłaty obszarowe.

Wnioski przyjmowane będą do dnia 7 czerwca 2024 r.

Załączniki:

Oświadczenie o wielkości produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oraz ewentualnych upadkach zwierząt

Wniosek o oszacowanie strat

Wzór upoważnienia do reprezentowania producenta rolnego

« powrót