poniedziałek, 20 maja 2024 r.

Inauguracyjna sesja Rady Gminy Biszcza nowej kadencji 2024-2029

2024-05-13

W dniu 06 maja 2024r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy  Biszcza odbyła się inauguracyjna sesja Rady Gminy Biszcza nowej kadencji 2024-2029 w której uczestniczyli nowo wybrani radni ,Wójt Gminy Biszcza oraz zaproszeni goście:

Sekretarz Gminy  Pan Piotr Cichórz

Skarbnik Gminy Pani Ewa Jednac

Radca Prawny Pani Arleta Adamczyk

Prezes Banku Spółdzielczego w Biszczy Pan Grzegorz Jasiński

Dyrektor SZS w Biszczy Pani Elżbieta Wasąg

Dyrektor SP w Bukowinie Pani Jolanta Perczyńska

Dyrektor SSP w Goździe Lipińskim Pani Agnieszka Buła

Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy

Sołtysi Gminy Biszcza

Sesję  poprzedziła  Msza Święta odprawiona w kościele parafialnym w Biszczy  przez ks. Stanisława Bełz proboszcza miejscowej parafii.

Obrady I sesji Rady Gminy rozpoczął  Radny Senior – Pan Eugeniusz Szeniak Następnie Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Biszczy Pan Marek Maciocha  wręczył nowym Radnym zaświadczenia o wyborze, po czym  złożyli oni uroczyste ślubowanie.

Kolejnym punktem inauguracyjnej sesji był wybór przewodniczącego oraz wiceprzewodniczących. Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Arkadiusz Kuliński, a Wiceprzewodniczącymi Pani Longina Kożuszek oraz  Pani Elżbieta Socha.

Bardzo ważnym punktem sesji było również wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez Wójta gminy Biszcza, którym na kolejną kadencję został Pan Zbigniew Pyczko. Wójt w swoim wystąpieniu pogratulował wyboru prezydium Rady i zadeklarował solidną pracę na rzecz społeczności gminy Biszcza. U progu kadencji zaprosił wszystkich obecnych i mieszkańców gminy do współpracy.

 

 

W skład Rady Gminy Biszcza w kadencji 2024-2029 wchodzą:

1.Bulicz Marzena

2.Grabias Andrzej

3.Kożuszek Longina

4.Knap Grzegorz

5.Kucharz Adam

6.Kuliński Arkadiusz

7.Kusmierz Wojciech

8.Krzywiński Krzysztof

9.Małek Józef

10.Mazurek Jerzy

11.Mura Agnieszka

12.Socha Elżbieta

13.Zwolak Ryszard

14.Szeniak Eugeniusz

15.Szwedo Łukasz

« powrót