Gmina Biszcza

środa, 20 stycznia 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

28.052020

Informacja

Starosta Biłgorajski informuje, iż ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 z dnia 14 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) poszerza zakres nieodpłatnej pomocy prawnej, która od dnia 16 maja 2020 r. obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą - niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.
czytaj więcej »
27.052020

Życzenia

Z tej okazji wszystkim bez wyjątku osobom pracującym na rzecz naszej gminy oraz przyczyniającym się do propagowania idei samorządności składam najserdeczniejsze podziękowania za wspólną pracę na rzecz rozwoju naszej Ojczyzny.
Radnym Rady Gminy, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych życzę, aby trud codziennej pracy wynagradzała życzliwość ze strony ludzi oraz świadomość, że Państwa wysiłek zawodowy przyczynia się do rozwoju naszego regionu.

 Przekazuję również życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

                                                                                           

 

 

26.052020

Ogłoszenie LODR

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.
Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.
czytaj więcej »
24.052020

Informacja Wójta

Wzory oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Biszcza pok. nr 21, oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html. Podczas przyjmowania wniosków powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożonym do ARiMR wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2020. W związku z tym konieczne jest, by każdy rolnik przedłożył kserokopię wniosku o dopłaty obszarowe.
Wnioski przyjmowane będą od 25.05.2020 do 05.06.2020 r.

 

 

24.052020

Usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboruZgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
czytaj więcej »
24.052020

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną wizyty osobiste osób bezrobotnych wyznaczone na dzień 26.05.2020r. w Urzędzie Gminy w Biszczy zostają odwołane. Monitoring działań aktywizacyjnych realizowany będzie w formie kontaktów telefonicznych. Wszystkie osoby zarejestrowane proszone są o kontakt telefoniczny z  Powiatowym Urzędem Pracy – tel. 84 685-00-23.
24.052020

Wytyczne MRiRW i GIS

zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.
czytaj więcej »
13.052020

Komunikat Lubelskiego Lekarza Weterynarii

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w dniach od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 
czytaj więcej »
13.052020

Informacja RCKiK

Akcjia poboru krwi w Biszczy

Regionalne  Centrum   Krwiodawstwa   i  Krwiolecznictwa  w   Lublinie   informuje o akcji poboru krwi wśród mieszkańców w Biszczy, która odbędzie się w niedzielę 21.06.2020 r. w godzinach 08.30-13.00 w Banku Spółdzielczym.

czytaj więcej »
08.052020

Zdalna Szkoła

Do szkół trafiły nowe laptopy zakupione w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła".
Wójt Gminy Biszcza Pan Zbigniew Pyczko w dniu 05 maja 2020 r. przekazał 10 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem dyrektorom  szkół prowadzonych przez Gminę Biszcza tj.: Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, Szkoły Podstawowej w Bukowinie, Samorządowej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim. 
 
 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa