Gmina Biszcza

sobota, 18 września 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

26.052020

Ogłoszenie LODR

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.
Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.
czytaj więcej »
24.052020

Informacja Wójta

Wzory oświadczeń dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy Biszcza pok. nr 21, oraz na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod adresem: https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html. Podczas przyjmowania wniosków powierzchnia i rodzaj uprawy muszą być zgodne ze złożonym do ARiMR wnioskiem o przyznanie płatności na rok 2020. W związku z tym konieczne jest, by każdy rolnik przedłożył kserokopię wniosku o dopłaty obszarowe.
Wnioski przyjmowane będą od 25.05.2020 do 05.06.2020 r.

 

 

24.052020

Usuwanie azbestu

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboruZgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.
czytaj więcej »
24.052020

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy

Uprzejmie informujemy, że z uwagi na nadzwyczajną sytuację epidemiologiczną wizyty osobiste osób bezrobotnych wyznaczone na dzień 26.05.2020r. w Urzędzie Gminy w Biszczy zostają odwołane. Monitoring działań aktywizacyjnych realizowany będzie w formie kontaktów telefonicznych. Wszystkie osoby zarejestrowane proszone są o kontakt telefoniczny z  Powiatowym Urzędem Pracy – tel. 84 685-00-23.
24.052020

Wytyczne MRiRW i GIS

zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 Warszawa, 08.05.2020 r.
czytaj więcej »
13.052020

Komunikat Lubelskiego Lekarza Weterynarii

Wiosenna akcja szczepień lisów przeciwko wściekliźnie

Informuję, że w dniach od 20 maja do 7 czerwca 2020 r.* na terenie województwa lubelskiego planowane jest przeprowadzenie ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

 
czytaj więcej »
13.052020

Informacja RCKiK

Akcjia poboru krwi w Biszczy

Regionalne  Centrum   Krwiodawstwa   i  Krwiolecznictwa  w   Lublinie   informuje o akcji poboru krwi wśród mieszkańców w Biszczy, która odbędzie się w niedzielę 21.06.2020 r. w godzinach 08.30-13.00 w Banku Spółdzielczym.

czytaj więcej »
08.052020

Zdalna Szkoła

Do szkół trafiły nowe laptopy zakupione w ramach projektu grantowego pn. "Zdalna Szkoła".
Wójt Gminy Biszcza Pan Zbigniew Pyczko w dniu 05 maja 2020 r. przekazał 10 nowych laptopów wraz z oprogramowaniem dyrektorom  szkół prowadzonych przez Gminę Biszcza tj.: Samorządowego Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, Szkoły Podstawowej w Bukowinie, Samorządowej Szkoły Podstawowej  im. Jana Pawła II w Goździe Lipińskim. 
 
 
04.052020

4 maj 2020r.

Życzymy Wam, szanowni Strażacy – Ochotnicy bezpiecznej służby, zawsze szczęśliwych powrotów z akcji. Niech Św. Florian otacza Was swoją opieką w wypełnianiu obowiązków. Niech bezinteresowna służba na rzecz współmieszkańców gminy, będzie również wyrazem ciągłej pracy nad sobą oraz doskonaleniem Waszych własnych umiejętności i charakterów. Niechaj ta trudna praca, pełna nieprzewidywalnych wyzwań, będzie dla Was przede wszystkim źródłem osobistej satysfakcji oraz powodem do dumy w myśl oczywistej i pięknej Waszej dewizy: „Bogu na chwałę, ludziom na pożytek”.
 
Dziękując za Waszą służbę składam Wam także życzenia zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
                                   Z wyrazami wdzięczności i szacunku

                                                                                                     Wójt Gminy Biszcza

                                                                                        Prezes Zarządu Oddziału Gminnego
                                                                                                        Związku OSP RP

                                                                                                        Zbigniew Pyczko

 
 
30.042020

Odezwa Komitetu Honorowego

W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dokument uchwalony 3 maja 1791 roku określał fundamentalne zasady ustrojowe państwa i miał za zadanie przyczynić się do naprawy Rzeczpospolitej Obojga Narodów, osłabionej wewnętrznymi sporami oraz agresywną polityką mocarstw ościennych. Konstytucja 3 Maja zniosła liberum veto i wolną elekcję, zmniejszała bariery stanowe dla mieszczan, brała chłopów pod ochronę państwa, a także zakładała zwiększenie liczebności polskiej armii. Państwo miało stać się sprawnym organizmem służącym narodowi.

 

 

czytaj więcej »

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa