Gmina Biszcza

czwartek, 24 czerwca 2021 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

27.022020

OGŁOSZENIE

Bezpłatna mammografia dla Pań w wieku od 50 do 69 lat

19 marca (czwartek) 2020 r. godz: 8:00 - 12:00, Gminny Ośrodek Kultury w Biszczy
Centrum Wielospecjalistycznej Opieki Ambulatoryjnej NZOZ MARMED z siedzibą w Świdniku realizujący
Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi  w oparciu o zawartą umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
czytaj więcej »
27.022020

Ogłoszenie

Harmonogram Zebrań Wiejskich

Od 9 marca 2020r. do 13 marca 2020 roku odbywać się będą zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach.
Zebrania w większości będą przeprowadzane w budynkach gdzie odbywały się dotychczas, zachęcamy mieszkańców do udziału i decydowania o sprawach wsi.
czytaj więcej »
24.022020

OGŁOSZENIE FIBEE

FIBE I Sp. z o.o.   "Program Operacyjny polska Cyfrowa"

Pragniemy poinformować, iż na terenie Państwa gminy, planujemy do realizacji budowę sieci światłowodowych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

czytaj więcej »
24.022020

OGŁOSZENIE LAWP OZE

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie informuje,

że uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego nr CXVII/2414/2020 z dnia 18 lutego 2020 roku wydłużony został termin naboru wniosków w ramach Działania 4.2 Produkcja energii z OZE w przedsiębiorstwach do 13 marca 2020 roku do godz. 15:00:00.

czytaj więcej »
24.022020

Ogłoszenie - Rzetelna Firma

z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie dotyczącej możliwości uzyskania preferencyjnych pożyczek na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z terenu województwa lubelskiego.
czytaj więcej »
12.022020

Zawiadomienie

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu
Urządzenia Lasu dla Lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Biszcza

czytaj więcej »
31.012020

Ogłoszenie

W związku z odnotowaną serią zachorowań wywołanych koronawirusem 2019-nCoV w Chinach oraz z pojawiającymi się przypadkami zachorowań w innych krajach stworzono zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem.
czytaj więcej »
20.012020

Informacja

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie w 2020 roku

Porady nieodpłatnej pomocy prawnej będą udzielane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym pod nr
84 688 20 11 (w dni powszednie w godz.800 – 1200)
czytaj więcej »
14.012020

Informacja

Harmonogram wywozu odpadów

i odbioru surowców wtórnych z terenu Gminy Biszcza ma rok 2020.

czytaj więcej »
04.012020

Ogłoszenie UG Biszcza

Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579)

czytaj więcej »

Zobacz także:

GEO-SYSTEM Punkty Adresowe mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa