Gmina Biszcza

środa, 20 marca 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

08.052015

04.052015

       

224 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

                 Dzień 3 maja to dzień szczególnej modlitwy za Ojczyznę. Uroczyste obchody tego tak bardzo ważnego wydarzenia w dziejach Polski wpisały się już w tradycję Gminy Biszcza. Zawsze rozpoczynają się Mszą Świętą w intencji Polski i Polaków, oraz Poległych Kombatantów i Dzieci Zamojszczyzny. Tak też było w tym roku.

         Po Mszy Świętej, która sprawowali Ks. Stanisław Bełz i Ks. Paweł Dynaka uroczysty pochód prowadzony przez poczet flagowy, oraz Gminną Orkiestrę Dętą przeszedł pod Pomnik Legionistów przy Urzędzie Gminy. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe: Ochotniczych Straży Pożarnych w Bukowinie, Biszczy I, Biszczy II i Goździe Lipińskim, Ułanów, Kombatantów, PSL-u, Szkół w Biszczy i Goździe Lipińskim.

         Następnie po odegraniu hymnu państwowego przy dźwiękach werbli wieńce i kwiaty złożyły m.in. delegacje: Gminnego Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów, Rady Gminy Biszcza, Urzędu Gminy, dzieci, młodzieży i pracowników szkół z Biszczy, Bukowiny i Gozdu Lipińskiego, pracowników Banku Spółdzielczego w Biszczy, Stowarzyszenia na rzecz Bukowiny, Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Biszczy, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych z Gminy Biszcza, Kół Gospodyń Wiejskich z Gozdu Lipińskiego, Biszczy I, Biszczy II i Bukowiny, PSL-u, uczestników i pracowników Warsztatu Terapii Zajęciowej, Praktyki Lekarskiej Eskulap.

         Następnie Wójt Gminy Biszcza Zbigniew Pyczko wygłosił okolicznościowe przemówienie w którym nawiązując do historii Polski, przypomniał o obowiązku szanowania Ojczyzny. Zwrócił szczególną uwagę na wychowanie patriotyczne i przywilej ale i obowiązek udziału w wyborach. Złożył również życzenia mieszkańcom z okazji tak pięknego święta.

         Część artystyczną, która odbyła się w GOSiR przygotowali uczniowie i absolwenci Gimnazjum w Biszczy pod kierunkiem Pani Anny Krzeszycha i Alicji Bełz, Gminna Orkiestra Dęta, oraz zespoły Krzewina, Rutyna i Jubilatki.

         Organizatorzy składają serdeczne podziękowanie mieszkańcom i gościom za tak liczny udział w uroczystości majowej.

 

                      

04.052015
30.042015

27.042015

Wójt Gminy Biszcza informuje, że z dniem 27.04.2015r rozwiązano umowę z firmą Pro-In-Tech realizującą inwestycję polegającą na montażu zestawów solarnych. W związku z tym w/w firma nie może w żaden sposób ingerować w zamontowane zestawy solarne. Dokończenie inwestycji nastąpi w niedługim czasie, po wyłonieniu nowego Wykonawcy.

13.042015

08.042015

01.042015

01.042015

27.032015

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa