Gmina Biszcza

czwartek, 17 stycznia 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

04.062014

  

03.062014

Ogłoszenie

            Awarie zestawów solarnych należy zgłaszać przez złożenie wypełnionego protokołu reklamacyjnego w Urzędzie Gminy Biszcza pokój nr 17 lub na sekretariacie. Protokół do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy.

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

PRZEZ NIEUZASADNIONE WEZWANIE SERWISU UWAŻA SIĘ

02.062014

29.052014

                          

26.052014

"Misja - emisja"

„Misja-emisja” jest złożoną ogólnopolską kampanią edukacyjno-informacyjną, która stawia sobie za cel ograniczenie poziomu zanieczyszczenia powietrza, spowodowanego niską emisją. Zostanie on osiągnięty poprzez poniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, jakie niesie za sobą korzystanie z nisko sprawnych urządzeń grzewczych, spalanie złej jakości paliw energetycznych, a także zły stan techniczny urządzeń i instalacji kotłowych oraz nieprawidłowa ich eksploatacja, podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie proekologicznych sposobów ogrzewania, a także uświadomienie im korzyści wynikających likwidacji niskiej emisji.

Działania, których odbiorcami będzie ogół społeczeństwa będą realizowane za pośrednictwem trzech grup – jednostek samorządu terytorialnego (gmin), przedsiębiorstw, a także edukatorów. Każda z tych grup będzie odgrywała istotną rolę w osiągnięciu założonych celów i dla każdej z nich zostały przygotowane inne zadania. 

Kampania zostanie przeprowadzona pod hasłem „Misja-emisja”, przez co chcemy podkreślić, że walka z niską emisją jest zadaniem – misją, której realizacji powinien podjąć się każdy – gmina, przedsiębiorstwo ciepłownicze, edukatorzy, mieszkańcy. Wiodącym elementem kreacji będzie postać Dymskiego, który nie tylko będzie pełnił rolę edukatora, doradcy i mentora, ale także będzie pozytywnym bohaterem kampanii. Dymski to dzielny pogromca dymonów (trujących dymów, powstałych na skutek niskiej emisji), który ma ułatwić społeczeństwu zrozumienie idei walki z niską emisją. Do jego osoby odwoływać się będą filmy wideo, komiks, edukacyjna gra miejska, materiały promocyjne i informacje na stronie internetowej projektu. W ramach kampanii powstanie kilka strojów Dymskiego, bazujących na wyglądzie postaci z komiksu. Zostaną one uszyte w kilku rozmiarach by postać ta mogła fizycznie pojawiać się (często nawet równocześnie) na różnych wydarzeniach, związanych z promocją projektu (np. konferencji prasowej, grze miejskiej, dniach otwartych ciepłowni itp.).

http://misja-emisja.pl/

https://www.youtube.com/watch?v=Od85p2SAhRI
https://www.youtube.com/watch?v=yzaQ1SvdQaE
https://www.youtube.com/watch?v=2ikgzFIctxo
https://www.youtube.com/watch?v=7_wmx2czJPs
https://www.facebook.com/MisjaEmisja?fref=ts

 

26.052014

                     

20.052014

16.052014

Ogłoszenie

 

15.052014

                           

13.052014

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy BKS Albatros Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Gmina w obiektywie Biłgorajska Strefa Turystyczna Kolektory słoneczne Wake Shock Biszcza Portal rodzin wielodzietnych Polska Prowincja - Pasja i Chwała Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa