Gmina Biszcza

niedziela, 24 marca 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

05.092014

04.092014

31 sierpnia 2014 r. w Wólce Biskiej odbyły się Dożynki gminno - parafialne Gminy Biszcza. Barwny korowód dożynkowy na czele z  Gminną Orkiestrą Dętą, w pięknie przystrojonej bryczce, którą powoził pan Jan Bartosiewicz z Bukowiny zasiadali władze gminy  Wójt - Pan Zbigniew Pyczko, Przewodnicząca Rady Gminy Pani Genowefa Górna oraz Starostowie Dożynek Pani Małgorzata Kowal z Żar i Pan Jan Łebko z Wólki Biskiej, dalej delegacje z wieńcami dożynkowymi z Wólki Biskiej, Biszczy I, Biszczy II, Bukowiny i Gozdu Lipińskiego, przeszedł do kaplicy parafialnej, gdzie odbyła się msza święta połączona z odpustem ku czci Matki Bożej Siewnej. Mszę sprawował ks. Marian Drążek proboszcz parafii Księżpol.

 Po mszy św. nastąpił moment wręczenia symbolicznego bochna chleba na ręce gospodarza gminy oraz prezentacja i przekazanie wieńców dożynkowych przez poszczególne delegacje. Wójt powitał przybyłych gości,  wszystkich  uczestników dożynek, podziękował starostom dożynek za przyniesiony bochen chleba, delegacjom wieńcowym za piękne wieńce,  a rolnikom za ich całoroczny trud i pracę.

W dalszej części głos zabrali zaproszeni goście: Starosta Biłgorajski Pan Marian Tokarski oraz Zastępca Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli z Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Pan Cezary Widomski, który odczytał listy od  Wojewody Lubelskiego Wojciecha Wilka.

 Po części religijno – obrzędowej przyszła pora na część artystyczną. Wystąpiły  miejscowe zespoły:  Gminna Orkiestra Dęta ,,Złota Nuta”,  Zespół śpiewaczy ,,Rutyna” z Biszczy I,  ,,Jubilatki” z Biszczy II, ,,Krzewina” z Bukowiny oraz ,,Baby Goździeńskie”.Urozmaiceniem dożynek był występ zespołu ,,Dzikowianie” z Dzikowa Starego”, który porwał publiczność do wspólnego śpiewania a nawet tańczenia.

 Podczas święta plonów ogłoszono również wyniki  konkursu na najładniejszy ogródek przydomowy. I miejsce zajął ogródek Pani Zuzanny Mateja z Gozdu Lipińskiego, II miejsce ogródek  Pani Teresy Budzyńskiej z Biszczy, III miejsce ogródek Pani Andżeliki Czekirda z Biszczy i miejsce IV ogródek Pani Heleny Zygmunt z Biszczy. Nagrody i dyplomy wręczył Wójt gminy.

 Zdjęcia  ogródków można obejrzeć na naszej stronie internetowej.

Na koniec uroczystości dla wszystkich zagrał zespół  muzyczny ,,Motif”. Niestety, padający deszcz zbyt wcześnie zakończył wspaniale zapowiadającą się zabawę.

Dla wszystkich przybyłych na dożynki  gminno – parafialne został przygotowany bigos.

Zdjęcia

                                  

04.092014

Z przyczyn technicznych wystawa zostanie przeniesiona z Miasteczka Sitarzy do BCK'u. Przepraszamy za utrudnienia i zapraszamy. 

29.082014

25.082014

25.082014

04.082014

Wyprawka szkolna

Informacja

Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje, że dnia 5 września 2014 r. upływa termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla: uczniów rozpoczynających naukę  w klasach II, III i VI szkół podstawowych, uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z wyjątkiem uczniów klasy I,

w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla: uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  oraz   uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym z wyjątkiem uczniów klasy I.

więcej informacji...

 

31.072014

28.072014

22.072014

W dniach 11.07.2014 – 13.07.2014 w Gminie Biszcza gościła delegacja  ukraińskich Partnerów  projektu „Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo - sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim który jest realizowany wspólnie z Gminą Biszcza. Projekt ” jest współfinansowany z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007–2013.

W skład delegacji wchodzili :

Natalia Melnyk – wójt gminy Hremjacze

Petro Savczuk – koordynator projektu

Alla Shymanska  –  księgowa projektu

Redko  Rostislav  - sekretarz projektu

Boyarsky Aleksandr -. przedstawiciel Wołyńskiej Rady Obwodowej

W trakcie wizyty odbyło się spotkanie robocze Komitetu Sterującego  Projektu na którym omówiono dotychczasowe działania oraz planowany w najbliższym czasie.

W trakcie wizyty delegacja zwiedziła  Zwierzyniec , Zamość i Krasnobród

 Z historią Zwierzyńca, obecnymi inwestycjami podnoszącymi walory turystyczne gminy Zwierzyniec, inwestycjami realizowanymi z udziałem środków z UE,  zapoznał delegację  Pan Jan Skiba – burmistrz  Miasta i Gminy.

Po zamojskiej starówce oprowadził gości przewodnik , który w języku ukraińskim  opowiedział o historii  i zabytkach Zamościa.

W Krasnobrodzie goście odwiedzili  Sanatorium Rehabilitacyjne, Pan  Wojciech Żurakowski  - Dyrektor sanatorium opowiedział o historii sanatorium,  zapoznał gości z bazą leczniczo – rehabilitacyjną oraz przedstawił plany rozbudowy sanatorium w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska  –Białoruś - Ukraina.

Na zakończenie wizyty goście wzięli udział w Dniu Miodu i Pieroga, gdzie zgodnie z ukraińskim zwyczajem wręczono Wójtowi Gminy  pięknie ozdobiony bochen chleba, oraz obraz przedstawiający  tradycyjny wyrób chleba . Chleb został rozdzielony wśród  uczestników uroczystości.  Pani Wójt Natalia Melnyk  złożyła życzenia uczestnikom uroczystości, mieszkańcom Gminy Biszcza, życzyła dalszego rozwoju gminy oraz efektów osiągniętych w ramach wspólnego projektu.

Goście ukraińscy byli pod wrażeniem uroków  Roztocza oraz zachwyceni imprezą Dzień Miodu i Pieroga i z żalem opuszczali gościnną Gminę Biszcza.

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy BKS Albatros Gmina w obiektywie Polska Prowincja - Pasja i Chwała Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa