Gmina Biszcza

wtorek, 22 stycznia 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

06.022014

Ogłoszenie

W dniu 8 marca 2014r. odbędzie się XX edycja Międzynarodowych Targów Techiniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

Urząd Gminy w Biszczy prowadzi zapisy na w/w wyjazd.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel. 84 6856022, 23 wew. 10 lub osobiście w Urzędzie Gminy Biszcza pokój nr. 9, 10.

29.012014

Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek 2014

W niedzielę 26 stycznia w Sali Widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Biszczy odbył się po raz kolejny Przegląd Kolęd i Pastorałek. Mimo iż pogoda nie była sprzyjająca przegląd cieszył się dużym zainteresowaniem.
W koncercie wystąpiły kolejno:
Gminna Orkiestra Dęta „Złota Nuta”,
Dzieci ze Szkoły Podstawowej z Gozdu Lipińskiego,
Dzieci z Oddziału „0” Samorządowego Zespołu Szkolnego w Biszczy,
Zespół Śpiewaczy „Jubilatki” z Biszczy II,
Zespół Śpiewaczy „Krzewina” z Bukowiny,
Gminna Orkiestra Dęta „Złota Nuta”,
Pani Krystyna Wójcik z Suszki,
Zespół Wokalny „Klaps” działający przy Samorządowym Zespole Szkolnym w Biszczy,
Zespół Śpiewaczy Rutyna,
Zespół Obrzędowo – Kabaretowy „Baby Goździeńskie” z Gózdu Lipińskiego;
Różnorodny repertuar tegorocznego przeglądu, przedstawiający kolędy mniej znane szerokiemu gronu słuchaczy oraz  ciekawe aranżacje muzyczne im towarzyszące, z pewnością pozostaną na długo w pamięci zgromadzonej publiczności. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy wraz z nagrodami ufundowane przez:
Bank Spółdzielczy w Biszczy,
Panią Genowefę Górną z Biszczy,
Sklep Spożywczo-Przemysłowy Pani Kazimiery Kuczery z Biszczy,
oraz sponsorów indywidualnych,
Wójt Gminy Biszcza i Dyrektor GOKSiR dziękują wszystkim za udział, i pielęgnowanie tradycji kolędowania w naszej gminie, a sponsorom za wsparcie.

22.012014

Konferencja

W dniu 21.01.2014 w Wólce Biskiej odbyła się konferencja otwierająca realizację projektu „Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo- sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim”

Partnerami projektu są Gmina Biszcza i Wołyńska Rada Obwodowa - Wieś Hremyache

  • Rezultatem projektu dla Gminy Biszcza będzie przygotowanie pełnej dokumentacji (studium wykonalności i operat uzdrowiskowy) wymaganej zgodnie z „Ustawą o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych” z dnia 28 lipca 2005, w celu uzyskania przez gminę Biszcza statusu uzdrowiska.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Partnera Ukraińskiego realizujący projekt oraz przedstawiciele władz lokalnych partnera.

Ze strony Gminy Biszcza w konferencji udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych na czele z Panią Przewodniczącą Rady Gminy Genowefą Górną i Panem Wójtem Gminy Zbigniewem Pyczko, dyrektorzy szkół, GOKSIR i przedstawiciele stowarzyszeń.

Wśród gości zaproszonych był Pan dr Mieczysław Kucharski – ekspert ds. uzdrowisk

W trakcie spotkania strona ukraińska przedstawiła rezultaty, jakie będą osiągnięte po stronie ukraińskiej.

Główne rezultaty to:

  • Zakup sprzętu turystycznego i zagospodarowanie bazy turystycznej przy ośrodku informacyjno-turystycznym we wsi Hremjacze na Ukrainie.
  • Budowa nowoczesnego kompleksu sanatoryjnego we wsi Hremjacze na Ukrainie.
  • Wyposażenie kompleksu sanatoryjnego w sprzęt diagnostyczno-leczniczy we wsi Hremyache na Ukrainie.

Strona ukraińska przedstawiła obecny potencjał uzdrowiskowo – turystyczny wsi Hremyacze.

Podzielono się dotychczasowymi doświadczeniami oraz przedstawiono strategię rozwoju w dziedzinie rozwoju strefy uzdrowiskowo-turystycznej.

Pan Wójt Gminy Biszcza przedstawił informację o części projektu realizowanego przez Gminę, obecne walory turystyczne Gminy Biszcza oraz uwarunkowania dotyczące powstania uzdrowiska na terenie gminy.

Pan Mieczysław Kucharski – ekspert ds. uzdrowisk przedstawił uwarunkowania związane z wyznaczeniem stref ochronnych i uzyskaniem statusu uzdrowiska przez gminę. Ocenił również potencjalne szanse Gminy Biszcza na uzyskanie statusu uzdrowiska.

Dalsze prace związane z realizacją projektu przewidują wspólne konsultacje i wymianę doświadczeń ze stroną ukraińską.

20.012014

Informacja

       Informuje się mieszkańców wsi Biszcza, mieszkających na odcinku od Ośrodka Zdrowia w Biszczy do Zespołu Szkolnego im. Dzieci Zamojszczyzny w Biszczy, że jest możliwość składania wniosków na przyłącza gazowe w gospodarstwach indywidualnych.

       Składanie wniosków oraz wszelkie informacje można uzyskać pod adresem:

Polska Spółka Gazownictwa

Sp. z o.o. O/w Tarnowie

Zakład Gazowniczy w Sandomierzu

Punkt Dystrybucji Gazu

ul. Bartoszewskiego 16

23-400 Biłgoraj

14.012014

Wyniki konkursu ofert

W dniu 14.01.2014r. w siedzibie Urzędu Gminy Biszcza odbyło się otwarcie ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego w 2014r. 

wyniki...

10.012014

Informacja

Na podstawie art. 24a ust. 4, 5 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) Starosta Biłgorajski informuje, że w lokelu Urzędu Gminy w Biszczy pokój nr 14, w terminie od 07.01.2014 do 27.01.2014r.

więcej... 

08.012014

Zimowisko 2014

NSZZ RI "Solidarność" organizuje zimowisko w Zakopanem

w terminie 18.01.2014 - 27.01.2014

Adres zimowiska:

Pensjonat "Halina"

34-500 Zakopane

Stachonie 28A

Tel. 18/201 18 62

 

Przedział wiekowy dzieci od 1998 do 2005 roku

Udział rodziców w kosztach pobytu na zimowisku wynosi 330zł plus koszty transportu

Obowiązek:

Jedno z rodziców dziecka musi podlegać aktualnemu, pełnemu ubezpieczeniu w KRUS.

(wymagane jest aktualne zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu KRUS w pełnym zakresie)

Zapisy chętnych na zimowisko prowadzi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Biszczy (pok. nr 4)

W programie zimowiska...

02.012014

Spotkanie opłatkowe w Gminie Biszcza

Radosna, życzliwa i rodzinna atmosfera towarzyszyła na uroczystym spotkaniu opłatkowym, które odbyło się 30  grudnia 2013r., tuż po uroczystej sesji Rady Gminy Biszcza, w sali widowiskowej GOKSiR. W spotkaniu uczestniczyli Radni, Sołtysi, Dyrektorzy szkół ,członkinie KGW, przedstawiciele organizacji pozarządowych, pracownicy Urzędu Gminy, kierownicy jednostek organizacyjnych, przedstawiciele OSP oraz Poseł na sejm RP Pani Genowefa Tokarska , który wszystkim przybyłym złożyła życzenia  z okazji zbliżającego się Nowego Roku.

Wójt Gminy Zbigniew Pyczko podziękował wszystkim za miniony rok, wyrażając nadzieje, że i przyszły-2014 będzie czasem mądrych i przemyślanych decyzji. Opłatkowe spotkanie było także okazją do podziękowania za wszystko co robi się na rzecz swojej miejscowości i gminy.

 Następnie ks. Proboszcz parafii Stanisław Bełz poświęcił opłatek i odmówił modlitwę. Rozpoczęła się najważniejsza część spotkania, dzielenie się opłatkiem - symbolem zgody i pojednania. Wszyscy zebrani złożyli sobie nawzajem świąteczne życzenia.

Po wspólnym odśpiewaniu kolędy, wszyscy zasiedli do świątecznego stołu. Była okazja, by wymienić poglądy, podyskutować o minionym czasie i o nadziejach związanych  z nadchodzącym Nowym Rokiem.

Uroczystość uświetniła Gminna Orkiestra Dęta.

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy BKS Albatros Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Gmina w obiektywie Biłgorajska Strefa Turystyczna Kolektory słoneczne Wake Shock Biszcza Portal rodzin wielodzietnych Polska Prowincja - Pasja i Chwała Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa