Gmina Biszcza

czwartek, 17 stycznia 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

21.022014

Informacja

   

 

50 000 zł dotacji dla firm.

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości udziela dofinansowania w ramach programu Wsparcie w ramach dużego bonu. Program skierowany jest do mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Dotacja w ramach Programu przeznaczone może być na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji. Usługa ta może dodatkowo obejmować:

1. Opracowanie:

  •  oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy,
  •  planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji,
  •  prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu,
  •  strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu;

2. Wdrożenie nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.

W ramach Programu udzielane są dotacje dla firm w 2014 roku w wysokości do 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia trwa do dnia 20 marca 2014 r. do godz. 16.30.

Więcej informacji na stronie FunduszenaFirme.pl w artykule: 50 000 zł dotacji dla firm.

 

21.022014

Ogłoszenie

11.022014

Ogłoszenie

 

więcej informacji... 

11.022014

Ogłoszenie

11.022014

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Biszczy informuje, że istnieje możliwość uzyskania bezpłatnych porad prawnych w Biurze Porad Prawnych i Obywatelskich w Biłgoraju ul. Kościuszki 31 (I p.) tel. (84)6860131.

Bliższych informacji udziela:

07.022014
06.022014

Ogłoszenie

W dniu 8 marca 2014r. odbędzie się XX edycja Międzynarodowych Targów Techiniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach.

Urząd Gminy w Biszczy prowadzi zapisy na w/w wyjazd.

Zainteresowanych proszę o kontakt pod numerem tel. 84 6856022, 23 wew. 10 lub osobiście w Urzędzie Gminy Biszcza pokój nr. 9, 10.

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy BKS Albatros Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Gmina w obiektywie Biłgorajska Strefa Turystyczna Kolektory słoneczne Wake Shock Biszcza Portal rodzin wielodzietnych Polska Prowincja - Pasja i Chwała Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa