Gmina Biszcza

czwartek, 17 stycznia 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

14.082013

Dożynki parafialno-gminne w Bukowinie

 

13.082013

Ogłoszenie

 

08.082013

Apel o racjonalne gospodarowanie wodą

 

08.082013

Konkurs na "Najładniejszy ogródek przydomowy"

 

REGULAMIN KONKURSU

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

06.082013

Informacja

 Informacja

Wójt Gminy Biszcza uprzejmie informuje, że dnia 6 września 2013 r. upływa termin składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla:

uczniów rozpoczynających naukę  w klasach I-III i V szkół podstawowych,

uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla:

            uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  oraz   uczniom z niepełnosprawnościami                     sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub                            znacznym.

w związku z rządowym programem pomocy uczniom w 2013r. „Wyprawka szkolna”.

            Pomocy udziela się uczniom z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie t.j. 456 zł netto. Wyjątkiem są rodzice uczniów pierwszych klas szkół podstawowych w przypadku których pomoc będzie przysługiwała przy kryterium dochodowym na osobę w rodzinie do 539 zł netto. W przypadku uczniów niepełnosprawnych, o których mowa powyżej i posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, można ubiegać się o dofinansowanie bez względu na wysokość dochodu na jednego członka rodziny.
            Wartość pomocy nie może przekroczyć:
- dla kl. I - III szkoły podstawowej -  kwoty 225 zł
- dla kl. V szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł
- dla uczniów niepełnosprawnych korzystajacych z podręczników dopuszczonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do kształcenia specjalnego wysokość pomocy może wynosić do 770 zł w szkole podstawowej, do 607 zł w gimnazjum.
            Istnieje również możliwość dofinansowania zakupu podręczników dla dodatkowej grupy uczniów z rodzin, w których jest przekroczona kwota dochodu, do 5% liczby dzieci spełniających to kryterium w danym samorządzie.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2012/2013.

Do wniosku należy dołączyć:

1)      w przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie ze względu na kryterium dochodowe;

Ø      zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej,

Ø      zaświadczenie o wysokości dochodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w uzasadnionym przypadku – oświadczenie  o wysokości dochodów.

2)      w przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie ze względu na niepełnosprawność - aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z powodu niepełnosprawności;

3)      w przypadku osób ubiegających się o dofinansowanie ze względu na ubóstwo, zdarzenie losowe lub inne uzasadnione okoliczności – uzasadnienie zawierające informacje o okolicznościach z powodu których należy przyznać dofinansowanie.

                                             Wójt Gminy Biszcza

                                               /…/

                                                     Zbigniew Pyczko

 

Wzór wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników

06.082013

Półmetek wakacji za nami…

  

Półmetek wakacji za nami…

 

                    Coraz więcej turystów odwiedza zalew Biszcza -Żary. Szacuje się że przez ostatnie dwa weekendy odwiedziło go  blisko 10 tys.osób. Nic dziwnego, to wymarzone miejsce do odpoczynku ,można popływać ,wypożyczyć sprzęt wodny, jest molo, chodniki ,sanitariaty i punkty gastronomiczne. Nad kąpiącymi się czuwają ratownicy. Jest też  atrakcyjnie, ze względu na  odbywające  się imprezy masowe, zawody sportowe i wędkarskie.

Mamy nadzieję, że zalew stanie się wreszcie wizytówką  gminy Biszcza i przyjemnym miejscem odpoczynku dla mieszkańców i odwiedzających ją gości.

 

06.082013

Turniej o tytuł Mistrza Gminy Biszcza w nożnej piłce plażowej

 Turniej o tytuł Mistrza Gminy Biszcza w nożnej piłce plażowej

28 lipca nad zbiornikiem wodnym Biszcza - Żary odbył się turniej w nożnej piłce plażowej. Wzięło w nim udział osiem drużyn, które rywalizowały o tytuł Mistrza Gminy Biszcza. Do sportowej rywalizacji stanęli: Los Amigos, Albatros, Spartany, Blokersi, Biszcza Team, Bukowina II, Drużyna dziecięca I z koloni w Żarach i Drużyna dziecięca II z Koloni w Żarach. Sędzią w turnieju był pan Ryszard Kostrubiec. Po zaciętej rywalizacji zwyciężyła drużyna Los Amigos, drugie miejsce zajęła drużyna Albatros, a trzecie Spartany. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe - piłki. Dla wypoczywających nad zalewem turystów organizatorzy zorganizowali dodatkowy turniej dla drużyn spoza terenu Gminy. Wśród gości najlepszy wynik uzyskała drużyna z Lipin zajmując I miejsce, II miejsce zdobyła drużyna Z.O.O Lipiny, na trzecie miejscu uplasowała się z drużyna z Budy Łańcuckiej. Pozostali turyści mogli wziąć udział w konkurencjach sportowych takich jak: przeciąganie liny oraz sprawdzić swoje umiejętności wędkarskie. 

02.082013

Ostrzeżenie o upałach

 

31.072013

Komunikat w sprawie jakości wody zalewu Biszcza - Żary

 

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy BKS Albatros Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Gmina w obiektywie Biłgorajska Strefa Turystyczna Kolektory słoneczne Wake Shock Biszcza Portal rodzin wielodzietnych Polska Prowincja - Pasja i Chwała Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa