Gmina Biszcza

czwartek, 17 stycznia 2019 r.
  • goksirbiszcza.pl
  • GOPS
  • Ochotnicza Straż Pożarna w Biszczy
  • Gmina Biszcza - gospodarka odpadami

Aktualności

15.032013

Ostrzeżenie

 

08.032013

Życzenia z okazji Dnia Kobiet

 

07.032013

Informacja

 I N F O R M A C J A

 Bezpłatna profesjonalna pomoc psychologiczna

 Psycholog   mgr Edyta  Ludwig – Wrońska w miesiącu marcu 2013r. będzie przyjmować osoby zainteresowane w  Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „Eskulap” w Biszczy w dniach 12 i 26 marca 2013r.

w godz. od 1000  do 1200.

 Szczegółowe informacje można uzyskać w:

  1. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Biszczy pod nr tel. 84 6856022 wew. 103 i 104.
  2. Świetlicy Środowiskowej „Iskierka” pod nr tel. 84 6856040 
04.032013

Dzień Kobiet

 

28.022013

Harmonogram zebrań wiejskich

Harmonogram zebrań wiejskich 2013r. 

26.022013

Ogłoszenie

                               BIŁGORAJSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

ZAPRASZA MIKROPRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

„Inwestycja w zasoby ludzkie szansą dla mikroprzedsiębiorstw”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL 2007-2013.w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu: 01.02.2013r. – 30.04.2014r.

Oferujemy BEZPŁATNE SZKOLENIA (pomoc de minimis)

Zobacz także:

System Informacji Przestrzennej Gminy Biszcza GEO-SYSTEM Punkty Adresowe Samorządowy Informator SMS mikroporady.pl Szkoła Podstawowa w Bukowinie Bank Spółdzielczy w Biszczy Parafia Najświętszego Serca Jezusa w Biszczy BKS Albatros Rozwój współpracy w dziedzinie turystyki uzdrowiskowo-sanatoryjnej na pograniczu polsko-ukraińskim Gmina w obiektywie Biłgorajska Strefa Turystyczna Kolektory słoneczne Wake Shock Biszcza Portal rodzin wielodzietnych Polska Prowincja - Pasja i Chwała Polska Atrakcyjna - Ciekawe miejsca Perelka Ośrodek wypoczynkowy Aplikacja Moja komenda Krakowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa