czwartek, 26 maja 2022 r.

Ogłoszenie o przetargu Biszcza- 03.10.2019r.

2019-09-03

 
    Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż  nieruchomości stanowiących własność Gminy Biszcza.
Bieżące informacje uzyskać można pod nr. tel. 84 685 60 22 oraz na stronach internetowych: www.biszcza.plwww.ugbiszcza.bip.lubelskie.pl

Wójt Gminy Biszcza ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Biszcza wskazanych poniżej:

Przetarg dotyczący zbycia przedmiotowych nieruchomości odbędzie się w dniu 03.10.2019 r. o godzinie 10.30 W siedzibie Urzędu Gminy Biszcza, Biszcza 79 (pokój nr 14 Sala posiedzeń).

 

 

Biszcza przy Szkole

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym w układzie szeregowym.

Działki: 783/5, 783/6, 783/7, 783/8, 783/9, 784/5, 784/6, 784/7, 784/8

 

 

 

 

 


 

 

Żary

Tereny leśne - planowana zmiana na tereny zabudowy jednorodzinnej z funkcjami usług rekreacyjnych i komercyjnych.

Działki: 59/19, 59/20, 59/21, 59/22, 59/23,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bukowina

Nieruchomość gruntowa niezabudowana.

nr działki:185/2, pow. 0,6719