sobota, 04 grudnia 2021 r.

Ogłoszenie UG Biszcza

2020-01-04

Informacja w sprawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579)

 
 
 
 
 
 Biszcza. 79.
23-425 Biszcza'   
tel. 084 685 60 22, 23, 24
fax. 084 685 63 01
biszcza@zgwrp.org.pl

Biszcza, 2020-01-02

 

W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  z dnia 19 lipca 2019r. (Dz. U. z 2019r., poz. 1579) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od 1 stycznia 2020 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze

 

 

90 9649 0002 2001 0000 0101 0032

 

 

Dokument źródłowy : Informacja

« powrót